Onderwijs in stormachtige tijden

Geen draaiboek, wel samen leren

Zes bevlogen basisschooldirecteuren spraken elkaar maandagochtend tijdens een online intervisiebijeenkomst die ik mocht begeleiden. Onderwijsprofessionals die zich middenin het politieke ‘Corona-speelveld’ staande houden, sterker nog die zich met hun team elke dag inzetten voor goed onderwijs. Met oog voor hún team en hún leerlingen manoeuvreren deze schoolleiders zich door – wederom - een stormachtig schooljaar heen. Petje af!

Onderwijs in tijden van Corona; er is geen draaiboek om hier op een juiste manier mee om te gaan. Wél heeft iedereen er een mening over. Scholen open, of toch liever onderwijs op afstand. Halve klassen lesgeven, halve dagen lesgeven. Meer werk mee naar huis, mínder werk mee naar huis. Inzetten op het wegwerken van achterstanden. Inzetten op het investeren in sociale vaardigheden…

Ga er maar aanstaan. Om het als schoolleider, leerkracht, of docent in deze tijden goed te doen, is vrijwel onmogelijk. De beste stuurlui staan immers aan wal… Daarom is het fijn om met collega’s van gedachten te wisselen. ‘Hoe pak jij het aan?’, ‘Heb jij misschien suggesties?’ Intervisie is juist in deze onzekere tijden van groot belang. Graag ondersteun ik jou als onderwijsprofessional hierbij!  

Sparren met collega's? Graag!
de-beste-stuurlui-staan-aan-wal