Onderwijsadviseur en teamcoach
keuzesaskia-8

Saskia - GPL Coach

Onderwijsadviseur en teamcoach met visie, ervaring en kennis

Ik werk als onderwijsadviseur en teamcoach in het PO en VO. Met 10 jaar ervaring als docent, mentor, afdelingsleider en projectleider gepersonaliseerd leren breng ik veel onderwijskennis en -ervaring mee. Daarnaast zet ik mijn coachcompetenties in om scholen te ondersteunen en te adviseren.

Als een van de pioniers op het gebied van gepersonaliseerd leren, heb ik veel ervaring en kennis opgedaan over zaken als leerdoelgericht werken, formatief werken en coachen in het onderwijs. Ik heb gezien hoe leerlingen in een gepersonaliseerde leeeromgeving zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren, gemotiveerd, actief en betrokken zijn. Ze groeien op het gebied van cognitie en vaardigheden.

Focus op onderwijskwaliteit vraagt heel wat van een organisatie, docenten, ouders én leerlingen. Een onderwijskundige visie moet met aandacht tot stand komen. Het doel moet helder zijn. Visie én aandacht voor de uitdagingen voor de betrokkenen moeten hand in hand gaan. 

Als teamcoach en onderwijsadviseur zet ik mijn competenties, ervaring en kennis in om scholen te ondersteunen in het vormgeven en invullen van hun onderwijskundige visie. Met teamcoaching, advies en trainingen help ik docenten en schoolleiders om onderwijskwaliteit vorm te geven, te verdiepen, uit te bouwen en te borgen.