Onderwijsadviseur en teamcoach

Diensten

Advies, coaching, projectmanagement en trainingen

GPL Coach adviseert, traint en coacht om onderwijsprofessionals te helpen bij de volgende stap in gepersonaliseerd leren. Daarnaast begeleid ik scholen als projectmanager bij het creëren, vormgeven en borgen van onderwijsveranderingen.
Er komt veel kijken bij het succesvol invoeren en optimaliseren van gepersonaliseerd onderwijs. Mijn ervaring en kennis zet ik in om scholen en docenten verder te helpen. Laten we kennismaken en verkennen welke diensten voor jou en jouw onderwijs van meerwaarde zijn.

Ik wil in gesprek!
Projectmanagement

Leerlingaantallen nemen af, of juist toe. Basisvaardigheden verdienen meer aandacht. De onderwijsvisie en de praktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan... Zo maar een aantal aanleidingen om met elkaar - met aandacht - het onderwijs op school eens goed onder de loep te nemen.  Als projectmanager verken ik samen met mijn opdrachtgever zowel het doel, als de huidige situatie. Waar staat de school nu en waar wil de opdrachtgever met zijn/haar school naartoe? Samen met een projectteam van bijvoorbeeld betrokken docenten, sectievoorzitters en teamleiders is het vervolgens zaak om het onderwijs in de gewenste situatie verder uit te kristalliseren en vorm te geven. En dan? Aan de slag! Met het vormgeven, invoeren en borgen van de verandering. Omgaan met weerstandOmdat verandering spannend is, is het zaak om tijd en aandacht te hebben voor alle betrokkenen. Wat vindt eenieder? Welke aannames zingen er rond? Welke kansen liggen er, maar ook: welke valkuilen zijn er? Niet om vervolgens met alle winden mee te waaien, maar wel om de bereidheid om er een succes van te maken te vergroten. Mijn kennis en ervaring op het gebied van teamcoaching zet ik hierbij zeker in.

Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtig middel om vakgroepen en teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen. Ik coach teams en onderwijsprofessionals om hen te ondersteunen kansen te benutten en met voldoening bij te dragen aan de visie van de school.

Onderwijsadvies

'De leerling staat bij ons op school centraal', er is vrijwel geen school die dat niet zegt. Om dat te bewerkstelligen moet er veel gebeuren. Ik adviseer schoolleiders gedurende het volledige traject van het vormen van een visie, tot het borgen van onderwijskwaliteit in de organisatie. Hoe zorg ik voor draagvlak? Hoe betrek ik docenten, ouders en leerlingen? Hoe investeer ik het best in de professionaliteit van de docenten? Etc. 

Intervisie

Intervisietrajecten zijn waardevol. Regelmatig elkaar de spiegel voorhouden, met elkaar meedenken, adviseren, luisteren. Ik bied verschillende methodes om een intervisietraject te laten slagen. 

Trainingen

Trainingen in het coachen van leerlingen, of in coachend leiderschap. Trainingen in formatief evalueren, het geven van feedback of leerdoelgerichte werken. Om invulling te geven aan de onderwijskundige visie van de school moeten docenten en schoolleiders zich trainen. Laten we met elkaar bespreken wat de schooldoelen zijn, waar jouw school staat en welke trainingen daarbij passen.