Onderwijsadviseur en teamcoach

Voor wie?

Schoolleiders, docenten, uitgeverijen en leerlingen

'Bij ons staat de leerling centraal!' Er is - gelukkig - geen school die dit niet stelt. Maar hoe die belofte wordt ingevuld, verschilt per school. Als teamcoach en onderwijsadviseur ondersteun ik schoolleiders, docenten, vakgroepen en teams bij het vormen van, en invulling geven aan, de onderwijskundige visie van de school. Ik adviseer, coach en train onderwijsprofessionals om hen te begeleiden bij hun volgende stap in onderwijsontwikkeling.

Ik wil in gesprek!
Schoolleiders

De leerlingen op jouw school moeten groeien. Niet alleen cognitief, maar - juist - ook in vaardigheden. Je wil met het onderwijs op jouw school bijdragen aan de vorming van zelfbewuste leerlingen met kennis en een creatief brein. Leerlingen die voorbereid zijn op de volgende stap in hun ontwikkeling en leertraject. Daar is julllie onderwijskundige visie op gebasseerd en dat is wat jullie ouders en leerlingen beloven.Er komt veel bij kijken om invulling te geven aan jullie visie en om kwaliteit te borgen. Laten wij eens kennismaken om in kaart te brengen aan welke ondersteuning jij en jouw school behoefte hebben.

Docenten

Dat leren nooit stopt, weet jij als geen ander. Niet alleen investeer je in de kennis en kunde van jouw leerlingen, maar ook in jouw eigen professionaliteit. Trainingen, coaching en intervisie kunnen jou en jouw collega's helpen handen en voeten te geven aan de onderwijskundige visie van jouw school. Laten we in gesprek gaan over wat ik voor jullie kan betekenen.

Educatieve uitgeverijen

Gepersonaliseerd leren is een veelgebruikte term in onderwijsland. Educatieve uitgeverijen spelen daarop in. Docenten willen hun leerlingen begeleiden naar leerdoelen en de juiste methodes helpen daarbij. Een uigeverij is al lang niet meer alleen een leverancier van methodes. Als partner van scholen en docenten, dragen educatieve uitgeverijen bij aan het laten slagen van gepersonaliseerd leren. Graag ga ik met jullie hierover in gesprek. Met mijn kennis en ervaring kan ik helpen goed aan te sluiten bij de wensen en ontwikkeling van scholen en docenten.

Leerlingen en ouders

Leren leren is een enorme uitdaging. Welke werkstrategieën passen bij mij? Hoe, waar en wanneer leer ik het best? Ik begeleid leerlingen die daarbij wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarbij zet ik in op de ontwikkeling van een "growth mindset" bij leerlingen. Dat zij zien dat leren pas echt gebeurt als het lastig wordt. Samen kijken we welke begeleiding passend is. Zullen we met elkaar in gesprek om te zien wat ik voor jou kan betekenen?