Onderwijsadviseur en teamcoach

Ik geef onderwijsadvies, coach teams en onderwijsprofessionals en geef trainingen. Gebruik mijn kennis, ervaring en competenties om de onderwijsontwikkeling op jouw school een boost te geven!!

Diensten

Projectmanagement

Leerlingaantallen nemen af, of juist toe. Basisvaardigheden verdienen meer aandacht. De onderwijsvisie en de praktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan... Zo maar een aantal aanleidingen om met elkaar - met aandacht - het onderwijs op school eens goed onder de loep te nemen.  Als projectmanager verken ik samen met mijn opdrachtgever zowel het doel, als de huidige situatie. Waar staat de school nu en waar wil de opdrachtgever met zijn/haar school naartoe? Samen met een projectteam van bijvoorbeeld betrokken docenten, sectievoorzitters en teamleiders is het vervolgens zaak om het onderwijs in de gewenste situatie verder uit te kristalliseren en vorm te geven. En dan? Aan de slag! Met het vormgeven, invoeren en borgen van de verandering. Omgaan met weerstandOmdat verandering spannend is, is het zaak om tijd en aandacht te hebben voor alle betrokkenen. Wat vindt eenieder? Welke aannames zingen er rond? Welke kansen liggen er, maar ook: welke valkuilen zijn er? Niet om vervolgens met alle winden mee te waaien, maar wel om de bereidheid om er een succes van te maken te vergroten. Mijn kennis en ervaring op het gebied van teamcoaching zet ik hierbij zeker in.

Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtig middel om vakgroepen en teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen. Ik coach teams en onderwijsprofessionals om hen te ondersteunen kansen te benutten en met voldoening bij te dragen aan de visie van de school.

Onderwijsadvies

'De leerling staat bij ons op school centraal', er is vrijwel geen school die dat niet zegt. Om dat te bewerkstelligen moet er veel gebeuren. Ik adviseer schoolleiders gedurende het volledige traject van het vormen van een visie, tot het borgen van onderwijskwaliteit in de organisatie. Hoe zorg ik voor draagvlak? Hoe betrek ik docenten, ouders en leerlingen? Hoe investeer ik het best in de professionaliteit van de docenten? Etc. 

Intervisie

Intervisietrajecten zijn waardevol. Regelmatig elkaar de spiegel voorhouden, met elkaar meedenken, adviseren, luisteren. Ik bied verschillende methodes om een intervisietraject te laten slagen. 

Trainingen

Trainingen in het coachen van leerlingen, of in coachend leiderschap. Trainingen in formatief evalueren, het geven van feedback of leerdoelgerichte werken. Om invulling te geven aan de onderwijskundige visie van de school moeten docenten en schoolleiders zich trainen. Laten we met elkaar bespreken wat de schooldoelen zijn, waar jouw school staat en welke trainingen daarbij passen.

Inspiratie

Grip? Nee, dank je!

Onderwijs op afstand legt onze behoefte aan 'grip' bloot. Wat zou het ons brengen als we de leerling aan het roer zetten?

Lees verder

Maak je valkuil productief

Jouw valkuil kan het behalen van een doel in de weg zitten. Maar dat hoeft niet zo te zijn! Een blog over hoe je jouw persoonlijke 'klem' productief kunt maken.

Lees verder

Proces boven prestatie

Leren is een ontdekkingstocht; een proces vol verrassingen en uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd: investeer in het proces, dan komt de prestatie vanzelf. 

Lees verder
Anderen over GPL Coach

'De swot-analyse van Saskia heeft een aantal blinde vlekken blootgelegd en slaat de spijker op zijn kop. Dit advies is tot stand gekomen door echt luisteren en de goede vragen stellen. Ik bedank Saskia voor de open houding daarin.'

Karlijn Hendriks, conrector Gymnasium Novum

Gelijke kansen dankzij ongelijk onderwijs!

Geen leerling is hetzelfde. Leer- en werkstrategieën verschillen, niveaus verschillen, de tijd die leerlingen nodig hebben om stof eigen te maken verschilt, etc. Hoe mooi zou het zijn als elke leerling zichzelf leert kennen als lerend wezen? Coach leerlingen, laat hen werken naar duidelijke doelen, geef hen inzicht in wat zij al wel en in wat zij NOG niet kunnen. Bied leerlingen gepersonaliseerd onderwijs en je zult zien: zij zijn gemotiveerd én zij ontwikkelen zich zowel cognitief, als op het gebied van vaardigheden.