Onderwijsadviseur en teamcoach

Houd vast én geef ruimte

Docent: investeer in vertrouwen

‘Camera’s aan en microfoon uit’, luidt het devies van docenten in tijden van afstandsonderwijs. Logisch natuurlijk, maar laat dat niet gelijk staan aan ‘Zit stil, wees rustig, hou je mond’. Moedig initiatieven, eigenaarschap en zelfregulatie aan. Ook – of beter: juist - nu!

omdenken

Het vergroten van kennis is en blijft belangrijk in het onderwijs. Maar met ‘alleen’ kennis red je het niet. Leerlingen met een creatieve, flexibele geest doen daar nu en in de toekomst hun voordeel mee. Een leerling die weet te plannen, die zijn eigen krachten en valkuilen kent en die nieuwsgierig en pro-actief werkt, heeft daar baat bij. Dat is in de ‘normale’ wereld al te merken, maar nu leerlingen op afstand onderwijs krijgen al helemaal. Daarom is het raadzaam te investeren in regulatieve vaardigheden en om ruimte te geven aan ideeën van leerlingen. Het is van wezenlijk belang de leerling écht te zien.

Vertrouwen
Kernwoord bij het aanmoedigen en ontwikkelen van vaardigheden en competenties is vertrouwen. Docenten geven hun leerlingen vertrouwen als ze hen weten vast te houden, maar wel ruimte geven. Durf leerlingen keuzes en vrijheid te bieden en verantwoordelijkheid te geven en laat je verbazen door het resultaat.

Afstandsonderwijs doet een groot beroep op docenten én leerlingen. Docenten die vasthouden aan de klassikale manier van lesgeven, maar dan vanachter een scherm, missen de boot. Leerlingen haken af. Docenten die kunnen rekenen op gemotiveerder leerlingen kijken anders naar hun onderwijs, stellen zich kwetsbaar op en durven te experimenteren met kortere instructies, facultatieve vraagmomenten, leerdoelgericht werken (duidelijk doel, eigen route), etc.

De waarde van de ontwikkeling van vaardigheden en competenties wordt tijdens afstandsonderwijs nog eens extra duidelijk. Wil je kijken hoe jouw school hier nu én na de Coronamaatregelen invulling aan kan geven? Ik ga graag met je in gesprek!

Ik wil in gesprek