Onderwijsadviseur en teamcoach

Pak het momentum!

Bouw verder op (gedwongen) onderwijsverandering

Veranderen is spannend en roept weerstand op. Maar als de noodzaak er is en als de meerwaarde van verandering overduidelijk is, kan er veel én snel gebeuren. Dat is wel gebleken. Scholen hebben in no-time onderwijs op afstand en online op poten gezet en in zeer korte tijd hebben zij nieuwe structuren opgezet waardoor leerlingen weer naar school kunnen. Loopt zo’n verandering vlekkeloos? Nee zeker niet. Maar het laat zien dat als het móet er heel veel kan. Pak dit momentum en bouw met elkaar verder op de positieve ervaringen.

keuzesaskia-44

Sinds de invoering van de Corona-maatregelen ligt de focus in het onderwijs gedwongen op zelfregulatie. Leerlingen moeten thuis hun schoolwerk structureren, plannen, maken, leren. Natuurlijk zorgen docenten voor online contactmomenten, maar wat er tussen die momenten door gebeurt – dat is leren! Het contact tussen docent en leerling zou idealiter niet alleen over de vakinhoud moeten gaan, maar vooral ook over de vaardigheden om met de stof aan de slag te gaan.   

Docenten zien zich door de Corona-maatregelen genoodzaakt heel bewust naar hun onderwijs te kijken. Onderwijs op afstand dwingt hen de tijd efficiënt te gebruiken en na te denken over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Waar hebben zij een instructie over nodig? Hoe begeleid je leerlingen in het ontwikkelen van (schoolse) vaardigheden? Etc.

Hier liggen kansen. Nu, maar ook ná Corona. Het zou zonde zijn om straks ‘op oude voet’ verder te gaan. Docenten, ouders en leerlingen zijn een weg ingeslagen waar veel mogelijkheden en kansen liggen.

Steeds meer scholen kiezen ervoor een meer gepersonaliseerde vorm van onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat niet alleen inzet op cognitie, maar juist ook op vaardigheden. Het doel: leerlingen de handvatten geven om hun eigen leren inzichtelijk te maken en daarnaar te handelen. Leerlingen de ruimte bieden om te leren door fouten te maken. Leerlingen leer- en werkstrategieën laten verkennen, keuzes laten maken in tijd en niveau. Dat vraagt heel wat van alle betrokkenen: van de schoolleiding, docenten, ouders, maar vooral: van de leerling. Maar wat blijkt: de leerling die aan het roer staat van zijn eigen leertraject is gemotiveerder en actiever.

En daarom: grijp deze kans. Bouw verder op dat wat je als docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen nu in rap tempo hebt opgebouwd. Verstevig deze vorm van onderwijs en bouw het verder uit. Dan ligt er een passende nieuwe onderwijsvorm in het verschiet.