Onderwijsadviseur en teamcoach

Onderwijsadvies

Van visie vormen, tot kwaliteit borgen

'De leerling staat bij ons op school centraal', er is vrijwel geen school die dat niet zegt. Om dat te bewerkstelligen moet er veel gebeuren. Ik adviseer schoolleiders gedurende het volledige traject van het vormen van een visie, tot het borgen van onderwijskwaliteit in de organisatie. Hoe zorg ik voor draagvlak? Hoe betrek ik docenten, ouders en leerlingen? Hoe investeer ik het best in de professionaliteit van de docenten? Etc. 

Op weg naar een duidelijk doel
Om te bepalen welke dienst bijdraagt aan het doel dat jouw school nastreeft, starten we met een intakegesprek. Wat zijn de doelen? Waar staat jouw organisatie momenteel en wat zijn de mogelijke kansen en bedreigingen? Tijdens het intakegesprek verkennen we het doel en de context waarin de school opereert. Herken je je na afloop in mijn verslag en voorstel? Is er een klik? Dan ga ik graag voor jouw organisatie aan de slag!

Gratis intake

Teamcoaching en onderwijsadvies draait om maatwerk. Om te bepalen welke ondersteuning het best past bij de situatie op jouw school, ga ik graag met je in gesprek. Kies voor een gratis intake waarna ik een voorstel doe voor passende coaching, advisering en/of training. Eerst eens een vrijblijvende kennismaking? Dan kan naturlijk ook!

Onderwijsconsulent

Op zoek naar een ambitieus en realistisch doel

Als schoolleider ben je met meer bezig dan de waan van alledag. Je hebt ideeën over onderwijs en wil daar met jouw collega's en de leerlingen invulling aan geven. Als onderwijsconsulent adviseer ik schoolleiders die zich bezighouden met vragen als: Waar hebben de leerlingen baat bij? Wat verwachten we van docenten? Hoe informeren we ouders/verzorgers? Ik zet mijn ervaring, kennis en competenties in om jouw school te adviseren bij alle zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs op jouw school.

Naar aanleiding van een adviesgesprek, kan ik bijvoorbeeld een analyse maken en een aanbeveling doen. Zo maak ik inzichtelijk wat de stand van zaken is, wat de gewenste situatie is en  welke kansen en bedreigingen er zijn. Ik neem de schoolorganisatie onder de loep en met mijn bevindingen krijgt de school de handvatten voor volgende ambitieuze en haalbare stap.

keuzesaskia-6

Onderwijsadvies op maat

Zoals elke leerling op zijn eigen wijze leert, zo ontwikkelt ook elke school zich op zijn unieke wijze. Het startpunt verschilt per school, evenals het doel dat de school nastreeft. De context van elke school is bovendien anders. Wat is de organisatiecultuur? Hoe presteert de school? In welke omgeving staat de school? Etc. Het is daarom dat ik onderwijsadvies op maat geef. Ik zet daartoe niet alleen mijn ervaring en kennis op het gebied van onderwijs in, maar ook mijn coachcompetenties. 

Ik wil in gesprek!