Onderwijsadviseur en teamcoach

Projectmanagement

Beter onderwijs vormgeven

Leerlingaantallen nemen af, of juist toe. Basisvaardigheden verdienen meer aandacht. De onderwijsvisie en de praktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan... Zo maar een aantal aanleidingen om met elkaar - met aandacht - het onderwijs op school eens goed onder de loep te nemen. 

Als projectmanager verken ik samen met mijn opdrachtgever zowel het doel, als de huidige situatie. Waar staat de school nu en waar wil de opdrachtgever met zijn/haar school naartoe? Samen met een projectteam van bijvoorbeeld betrokken docenten, sectievoorzitters en teamleiders is het vervolgens zaak om het onderwijs in de gewenste situatie verder uit te kristalliseren en vorm te geven. En dan? Aan de slag! Met het vormgeven, invoeren en borgen van de verandering.

Omgaan met weerstand
Omdat verandering spannend is, is het zaak om tijd en aandacht te hebben voor alle betrokkenen. Wat vindt eenieder? Welke aannames zingen er rond? Welke kansen liggen er, maar ook: welke valkuilen zijn er? Niet om vervolgens met alle winden mee te waaien, maar wel om de bereidheid om er een succes van te maken te vergroten. Mijn kennis en ervaring op het gebied van teamcoaching zet ik hierbij zeker in.

Deze scholen gingen je voor

Kennismaken

Willen jullie op school aan de slag met bijvoorbeeld meer gepersonaliseerd onderwijs, later determineren, formatief werken, differentiëren? Dan is het prettig als het beheren van een dergelijk project bij één iemand ligt. Iemand die zowel op proces, als op onderwijsinhoud het project vormgeeft en bewaakt. Uiteraard samen met de onderwijsprofessionals bij jullie op school.

Nieuwsgierig? Laten we elkaar eens ontmoeten tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.