Onderwijsadviseur en teamcoach

(Online) training

Formatief werken

Het startpunt van leren is een duidelijk leerdoel. Vervolgens is het aan de docent en leerling om in kaart te brengen wat al wel, en wat nog niet lukt. Welke stappen moet de leerling zetten om het uiteindelijke leerdoel te behalen? Hoe geeft hij vorm aan dat leerproces? Wat kan de docent betekenen in de weg naar het leerdoel? Dát is formatief werken.
Tijdens deze training verkennen we niet alleen de theorieën achter formatief werken, maar gaan we ook aan de slag met concrete formatieve evaluaties. Het doel is om na de training bewuster vorm te geven aan formatief werken in jouw lespraktijk.

In ben geïnteresseerd!

Meld je aan!

Doelgroep:
Docenten PO, VO, MBO

Duur training:    
Online - 2,5 uur (incl. een pauze)
Op locatie - 3 uur (incl. een pauze)

Na de training heb je:
- Kennisgemaakt met theorieën achter het cyclische traject van formatief werken
- Geoefend met het invulling geven aan de cyclus van formatief werken
- Handvatten gekregen om formatief werken (bewust) in te zetten in de lespraktijk

Investering:    
Open inschrijving (minimaal 4 deelnemers)
Online - € 100,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw.

In company (aantal deelnemers in overleg)
Online – € 695,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw.
Op locatie – € 795,- (inclusief materialen). Genoemde prijs is exclusief reiskosten en 21% btw.

Aanmelden:
Stuur een mail naar: saskia@gplcoach.nl o.v.v. 'Online training Feedback'

Brochure:
Klik hier om de brochure te downloaden